Privacy- & Cookiebeleid

1. Algemeen

In dit privacy statement geeft Veldhoen Cateringinformatie over de verwerking van persoonsgegevens door Veldhoen Catering, gevestigd aan de Deventerseweg 56/58, 2994 LD Barendrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 244.04.651. Veldhoen Catering is bereikbaar via telefoon 0180-616730 en per e-mail: info@veldhoencatering.nl

Veldhoen Catering is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.veldhoencatering.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Veldhoen Catering, de gebruikers van de apps van Veldhoen Catering, de klanten van Veldhoen Cateringen hun relaties, de bezoekers van evenementen van Veldhoen Catering en verder alle personen van wie Veldhoen Catering persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Veldhoen Catering.

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Veldhoen Catering worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.veldhoencatering.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.veldhoencatering.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Veldhoen Catering gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven:

Voor vragen over bestellingen gedaan via onze webwinkel, informatiedoeleinde over bijvoorbeeld (vakantie)sluiting.

4. Inschakeling van derden

Veldhoen Catering heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens HVMP Marketing B.V. en gevestigd aan de Vlasmarkt 1a, 3011 PW Rotterdam ingeschakeld, die uitsluitend in opdracht van Veldhoen Catering persoonsgegevens verwerkt. Veldhoen Catering heeft met HVMP Marketing B.V.een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

6. Cookies

Deze website van Veldhoen Catering maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een websiteop uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Veldhoen Catering gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc.

Veldhoen Catering heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerden dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Veldhoen Catering heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Veldhoen Catering maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

7. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens/ Klachten

7.1 Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkenevragen heeft over dit Privacystatement kan de betrokkene Veldhoen Catering bereiken via telefoon 0180-616730 en per e-mail:info@veldhoencatering.nl

7.2. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@veldhoencatering.nl

7.3. Als u een klacht heeft over hoe Veldhoen Catering uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Veldhoen Catering opnemen door een mail te sturen naar info@veldhoencatering.nl of te bellen met 0180-616730. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).

8. Bewaartermijn

Veldhoen Catering bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet-en regelgeving.

9. Beveiliging

Veldhoen Catering heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

10. Wijzigingen in het Privacystatement

Veldhoen Catering behoudt zich het recht voor dit Privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Veldhoen Catering adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt op 7 juli 2020.